Etik og normer for samvær med børn i Børnehuset Langs Banen

 I pjece om ”Forebyggelse og tidlig opsporing” står der ”Lyngby-Taarbæk Kommune skal være et godt sted at vokse op, og kommunens dagtilbud skal være trygge og sikre steder, der bidrager til, at børnene får en tryg opvækst”.

Børn og unge har krav på de bedst mulige vilkår for deres opvækst. De har krav på beskyttelse, udvikling og inddragelse, og de har krav på at blive set og hørt.

Til støtte for arbejdet med forebyggelse og tidlig opsporing, findes også pjecen ”Handleguides til fagpersoner.” De to guides er tilgængelige for alle medarbejdere på personalestuen.

I Børnehuset Langs Banen har personalet i fællesskab udarbejdet retningslinier, for samvær med børn.

Disse retningslinier informeres om ved ansættelsessamtaler, og drøftes i personalegruppen mindst en gang om året, således at alle er bekendt med disse.

Personalet skal altid handle fagligt og professionelt og agere respektfuldt over for børnene. Børnene skal opleve Børnehuset som et trygt og rart sted at være. Her møder de voksne, der er anerkendende, voksne der viser interesse, voksne der udøver omsorg, og voksne der i deres daglige handlinger og samvær med børnene giver udtryk for etik, moral og opdrager barnet til at få nogle almindelige normer for samvær med andre.

Personalet i Børnehuset Langs Banen er kendetegnet ved at yde en engageret daglig arbejdsindsats, der udfolder sig på baggrund af det fælles formulerede værdigrundlag, og de tænker sig selv som professionelle.

Det pædagogiske arbejde udfolder sig i en veltilrettelagt struktur med et tydeligt og fælles værdisæt omkring en åben arbejdskultur og organisering. Det betyder bl.a. at alle ansatte til enhver tid ved hvor alle opholder sig, og der arbejdes med åbne døre så alle der kommer forbi kan se og høre.

Der kan dog være tidspunkter hvor en lukket dør, optimerer læringsrummet for en børnegruppe og deres pædagog, når de har behov for særlig fordybelse.

I situationer hvor en medarbejder skal være alene med et barn siges dette højt, så kolleger er opmærksomme herpå. (En medarbejder kan typisk være alene ved bleskift, når børn skal sove til middag, eller når et barn hjælper med at hente materialer på depotet.)

I Børnehuset skal, hver enkelt medarbejder være opmærksom på både sin egen og sine kollegers praksis. Det er aftalt at det er helt legalt og naturligt at tale med en kollega, direkte i situationen eller på et møde, hvis man ser eller hører en adfærd man ikke synes er passende. 

I det professionelle arbejde oplever personalet ikke børnene, som individer de skal elske, men børnene mødes naturligvis med empati og indlevelse, glæde og åbenhed i det daglige samvær.

Kærlighed får barnet i sit hjem hos forældre og familie.

Den professionelle medarbejder giver ikke børnene kys, og er ej heller barnets bedste ven eller har hemmeligheder med dem.

Man glædes ved barnets udvikling og fremskridt og er glad for at støtte barnet på vejen.

Personalet holder af at arbejde med børn, og holder af dem i en professionel kontekst.

Under bleskift og ved hjælp på toilet, er døren åben ud til badeværelset. Både mandlige og kvindelige medarbejdere hjælper børnene.

Børnene får også løbende hjælp til at skifte tøj, i børnehaven foregår det både i garderoben og på badeværelset.

Når børnehavebørnene skal sove, putter en voksen dem, sidder lidt hos dem og går ud af rummet når de er faldet i søvn. Døren står åben og der holdes løbende øje med de sovende børn. Vuggestuebørnene sover udendørs i krybber.

Når et barn bliver trist eller ked af det giver vi barnet nærvær og omsorg. Barnet sidder et øjeblik på skødet og får trøst i form af en snak eller et knus. 

Nogle børn sidder også på skødet når de bliver afleveret om morgenen og har brug for en voksen, under historielæsning og i samling samt når vi hyggesnakker i sofaen.

Når et barn sidder på skødet er det altid med siden eller med ryggen til den voksne.

Personalets påklædning skal være praktisk og kunne tåle snavs og fysisk aktivitet, både ude og inde. Der er ingen bare maver, stærkt nedringede bluser eller lavt hængende jeans med synlige underbuksekanter. Tøjet må på ingen måde virke anstødeligt på andre mennesker.

På legepladsen er der som oftest mange børn ude samtidig, og et antal voksne som har ansvar for alle børn. De voksne fordeler sig over hele arealet og hjælper til at alle børn har det godt og trives i deres leg.

Om sommeren leges der lege med vand, og der bades under sprinkleren. Ved disse vandlege har børnene underbukser eller ble på. Personalet bader ikke sammen med børnene, men er klar med håndklæder og hjælp til påklædning når legen slutter.

På ture går altid 2 medarbejdere sammen. I børnehavegrupperne deltager ca. 10 børn, i vuggestuegrupperne ca.6 børn. Turene går oftest til legesteder i nærområdet, og nogen gange på besøg hos børnene, efter aftale med forældrene.

Ved foto dokumentation anvendes Børnehusets kameraer eller Ipad. Personalet bruger ikke egen tlf. eller egne kameraer.