Børn og seksualitet

Børn og seksualitet

I børnehuset har vi en erkendelse af, at alle børn er født med en naturlig seksualitet, der ikke må forveksles med voksnes. Børns seksualitet har en udvikling, så bestemte adfærdsformer er normale på et givent udviklingstrin. Denne viden har vi indsigt i og bevidsthed om. Medarbejderne understøtter den normale og sunde adfærd, men er på den anden side opmærksom på den ”afvigende” og grænseoverskridende adfærd. Vi er opmærksomme på ikke at have en fordømmende tilgang, når børn naturligt undersøger sig selv og hinanden, det er en sund og naturlig forberedelse til kærligheds- og voksenlivet.

Personalet er særligt opmærksomt på, at der skal være frivillighed, gensidighed og jævnbyrdighed i den seksuelt/ kropsligt undersøgende adfærd blandt børnene. Vi har fælles holdning til, hvad der skal vække tvivl og bekymring, og hvad der bør ses som normalt. I Børnehuset har vi en generel regel om, at man ikke må stikke noget ind i egen eller andres kropsåbninger.

Vi bestræber os på at have samme tilgang til spørgsmål om seksualitet som til andet. Vi gør ikke mere ud af det end alle mulige andre emner. Hvis vi observerer behov for det, kan vi i en periode lave generelle regler om, f.eks hvor og hvornår beholder man underbukserne på.

Vi tilstræber at have en åbenhed både blandt personalet og med forældrene til de implicerede børn, når vi observerer seksuelle eller kropslige lege.

Hvis personalet får bekymring eller mistanke om, at et barns seksuelle handlinger ligger meget uden for normaliteten, har vi underretningspligt.

                                                     Børnehuset Langs Banen

                                                                    Maj 2013