Forældresamarbejde

Samarbejde mellem forældre og personale

Det er en stor udfordring for både forældre og medarbejdere når et godt samarbejde skal opbygges. Forudsætningen herfor er, at samarbejdet bygger på gensidig respekt, tillid og tryghed samt en åben dialog, hvor begge parter giver udtryk for det, de undres over, ikke er enige i, giver ros eller udveksler gode ideer i forhold til Børnehusets hverdag.

Barnet – et blandt mange

Forældrenes opgave er først og fremmest at give deres barn en varm følelse af selvværd, altså oplevelsen af at være elsket, som den person man er, uanset hvad man kan eller ikke kan præstere. Vise glæde og interesse for barnets fællesskab med andre børn, og hverdagen i Børnehuset i øvrigt.

Medarbejdernes opgave er at give det enkelte barn omsorg ved at være nærværende og opmærksomme, samt hjælpe og vejlede ved udvikling af barnets kompetencer. Samtidig skaber medarbejderen forudsætningerne for at barnet trives og bliver en del af fællesskabet, ved at igangsætte aktiviteter der baserer sig på fælles oplevelser, erfaringer, opgaver og forpligtelser.

Hvad forventer vi af hinanden?

Samarbejdet mellem forældre og medarbejdere er en forudsætning for, at tiden i Børnehuset ikke alene bliver en god oplevelse for barnet / familien, men også en vigtig del af fundamentet for barnets muligheder for senere at begå sig i andre fællesskaber. Når barnet mærker sammenhæng, glæde og tillid mellem de to verdener giver det tryghed og barnet trives.

For at give barnet de bedste muligheder for at trives i Børnehuset Langs Banen er det vigtigt at forældres og personales forventninger harmonerer med hinanden.

Derfor er der i samarbejde mellem ledelse, bestyrelse og medarbejdere, udarbejdet et sæt værdier og normer udtrykt som forventninger, der – når de efterleves – giver de bedste muligheder for, et udbytterigt samarbejde til gavn for barnet

Forældrene kan forvente at personalet

 • arbejder ud fra børnehusets retningslinier ved modtagelse af nye familier/barn
 • er imødekommende og engageret
 • arbejder professionelt i relationen til barnet
 • indgår i en åben og tillidsfuld dialog med forældrene
 • rådgiver og informerer om barnets generelle og specifikke udvikling
 • spørger til familiære forhold af betydning for barnets liv i børnehuset
 • giver barnet omsorg ved at være nærværende og opmærksomme på barnets trivsel og velvære
 • giver barnet plads og rum til personlig udvikling, til leg og fordybelse, til udvikling af sociale kompetencer
 • er opmærksomme på det enkelte barn, men også den gruppe af børn som omgiver barnet
 • hjælper og vejleder ved udvikling af barnets kompetencer generelt
 • sætter mål og rammer for arbejdet i børnehuset
 • udvikler og tager pædagogiske initiativer til gavn for barnet

Personalet kan forvente at forældrene

 • læser information på opslagstavler, på hjemmesiden, fra klemmen og i bladet
 • viser glæde og interesse for barnets venskab og fællesskab med andre børn
 • har forståelse for, at hvert barn er en del af en gruppe som skal fungere for alle
 • indgår i en åben og tillidsfuld dialog med personalet
 • giver information om familiære forhold af betydning for barnets velbefindende
 • opdrager barnet så det får nogle almindelige normer for samvær med andre
 • afleverer og henter barnet med nærvær og engagement
 • møder op og deltager aktivt i børnehusets arrangementer
 • respekterer personale og børn i børnenes nærvær
 • fortæller medarbejderne, hvad du tænker om deres arbejde
 • respekterer det pædagogiske arbejde

Forældresamtaler

Afholdes, en gang årligt. Forældre og gruppepædagog aftaler tid for at mødes, og har her i fred og ro mulighed for at drøfte, hvorledes barnet trives og udvikler sig derhjemme og i Børnehuset. Hvis der opstår behov for yderligere snak, kan dette arrangeres.

Fluen på væggen

er et tilbud til de forældre, der har mulighed for at være med barnet i Børnehuset en dag. Her kan man som forældre få et indtryk af barnet i dets Børnehushverdag. Besøget aftales i god tid med gruppepædagogen.

I øvrigt er alle forældre velkommen til at tage en kop te/kaffe i køkkenet og blive en stund.