Sygepolitik

 Børnehusets sygdomspolitik

  • Børns sundhed, trivsel, sygdom og udvikling er et fælles ansvar mellem hjemmet og børnehuset
  • Udgangspunktet for børnehuset er, at det syge barns behov altid kommer i første række
  • Børn skal ikke være i børnehuset, når de er syge
  • Grundlaget for kontakt mellem personale og forældre er en gensidig åben og ærlig dialog om, hvad der er bedst for barnet
  • Forældre skal kunne have tillid til, at personalet reagerer kompetent, når barnets almene tilstand ændres