Pædagogisk Læreplan
Publiceret den 27. maj 2014

Pædagogisk læreplan for Børnehuset Langs Banen

Børnehusets ledelse har det pædagolgiske ansvar for indhold og evaluering af læreplanen.

Den pædagogiske læreplan offentliggøres på Børnehusets hjemmeside.

I børnehuset har personalet i mange år arbejdet med en strukturmodel og ud fra en teori, som på mange måder læner sig tæt op ad tanken om arbejdet med de 6 læreplans temaer.

Arbejdet med børns trivsel, læring og udvikling er og har altid været omdrejningspunktet for Børnehusets arbejde. Strukturen i hverdagen, hvor der veksles mellem gruppetid med aldersopdelte grupper og leg i hele huset på tværs af alder, er grundstammen for det pædagogiske arbejde.

Bilag
Pædagogisk læreplan 2015