Om Børnehuset Langs Banen

Børnehusets historie

Institutionen er bygget i 1968 som en traditionel børnehave, normeret til 40 børn

i alderen 3 til 6 år.

I 1994-1995 blev børnehaven udbygget, og det blev muligt at modtage

60 børnhavebørn.

I August 1997 blev børnehaven omdannet til Børnehus med 0-6 årige børn.

Idag modtager Børnehuset 40 børnehavebørn og 12 vuggestuebørn.